×

Віртуальні тури

Віртуальні тури
EN | UA

Loading...


Оточуючі звуки
Аудіо інформація про тур

«Більське городище – столиця стародавньої Скіфії м. Гелон»

 За 10 км західніше районного центру Котельви на правому березі Ворскли, поряд з с. Більськ, знаходяться залишки найбільшого поселення Європи доби раннього заліза – Більське городище VІІ-ІІІ ст. до н.е.  Городище розташоване у межиріччі Ворскли та її притоки Сухої Груні в межах Котелевського, Зінківського районів Полтавської області та Охтирського району Сумської області.  Територія Великого Більського городища – це комплекс трьох укріплень: Західного, Східного та найбільш пізнішого – Куземинського.  Всі вони об’єднані рукотворним земляним валом довжиною понад 30 км і заввишки іноді до 7 м. Загальна площа Більського городища понад 4,5 тис. га, у межах Полтавської області – 3,7 га. Батько Істрії Геродот у ІV ст. до н.е. назвав ці землі столицею стародавньої Скіфії містом Гелон!!! Більське городище  є унікальним об'єктом культурної спадщини України і одним із найбільших укріплених поселень Європи доби раннього залізного віку. Наукові дослідження підтверджуються, що на цій території існував тогочасний політичний, економічний і культурний центр давнього переддержавного утворення племен Дніпровського лісостепу, який по праву може ототожнюватися з протомістом Гелон.

   Величезні розміри Більського городища притягували багатьох дослідників. Серед них і французький інженер на службі королівської Польщі де Боплан, який оглянув городище на початку ХVІІ століття. Перші археологічні обстеження зробив чернігівський історик О. Шафонський влітку 1784 року. Локальні обстеження південно-західної частини городища виконав у 1888-1889 роках полтавський археолог І. Зарецький.  Експедиція графа О. Бобринського 1897 року першою встановила належність Більського городища до скіфської доби. Масштабні дослідження городища виконала у 1906 році експедиція В. Городцова. За один археологічний сезон було віднайдено понад однієї тисячі предметів побуту, прикрас, військового знаряддя.

   У 1994 р. українськими і німецькими археологами Інституту археології НАН України і Гамбурзького університету були здійснені чергові розкопки всесвітньо відомого Більського городища на Полтавщині, що тривають і понині. Тут також працюють вчені з багатьох інших країн світу. Археологи виявили біля 50 нових поселень, рідкісний житлово-побутовий комплекс зі старовинними виробами VII ст. до н.е. На думку спеціалістів, це повністю підтверджує факт існування високоцивілізованої землеробської держави на середній Ворсклі в VII-Ш ст. до н.е. Ця держава охоплювала значну частину Дніпровського лісостепового лівобережжя України. Її столиця, вже згадуваний Геродотом, Гелон – дерев’яне місто в землі будинівзаймала площу понад 5 тис. га і нараховувала не менш ніж 50 тисяч мешканців.  Об’єкт може бути цікавим не тільки для фахівців, але шанувальників старовини, які до того ж  зможуть взяти участь у розкопках.

     Під час археологічних досліджень городища виявлені рештки вуличної забудови, господарські споруди, храми і жертовники, об’єкти залізоробного, бронзоливарного, гончарного, сільськогосподарського та інших виробництв, численні поховання у курганах, ґрунтових некрополях. Відкриті на території та в околицях Більського городища й виразні старожитності інших епох української й європейської історії – стоянки мисливців і рибалок доби фінального мезоліту, неоліту, поселення бронзового віку, ранньослов’янські, давньоруські селища та городища, залишки діяльності селітроварників епохи пізнього середньовіччя, фортифікаційні споруди російсько-польського прикордоння XVIIст.

         У багатьох похованнях, не зважаючи на їх тотальні пограбування мародерами, збереглося чимало античних артефактів – амфори, лекіфи, кіліки, канфари, прикраси з дорогих металів, перстні, чорнолаковий посуд, скляні та керамічні арибали (флакони для парфумів) тощо.

         Серед унікальних знахідок – золоті бляшки-нашивки на одяг, бронзовий казан, золотий перстень-печатка (на сьогодні є символом Більського городища), рогове блюдо, феноменальні шкіряні пояси, оздоблені виробами із бронзи, золота жіноча діадема.

         Знахідки з досліджень городища представлені у Полтавському краєзнавчому музеї ім. В. Кричевського, Музеї археології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Національному музеї історії України (м. Київ), Національному музеї-заповіднику українського гончарства  (смт Опішне), Музеї археології при історичному факультеті Донецького національного університету, Державному історичному музеї (Москва), у наукових фондах Інституту археології НАН України та Історико-культурного заповідника «Більськ».

         Феноменальний комплекс має винятковий науковий, експозиційний та рекреаційний потенціал, адже його територія багата на мальовничі природні об’єкти, де рослинний світ і ландшафт є заповідними. Серед них – Ковпаківський дендропарк, Барвінкова гора, легендарний дуб Сковороди, Більські джерело та озеро.

     З метою збереження та дослідження унікального об’єкта культурної спадщини у 2005 році рішенням Полтавської обласної ради був заснований Історико-культурний заповідник «Більськ».

 

 

Турагенції і гіди


Турагенція: Туристична агенція "Скарбничка Мандрів"

Гід по туру: Скорик Наталія Степанівна

Телефон: +380503056049


Турагенція: Туристична агенція "Час Мандрувати"

Гід по туру: Гонтарюк Олеся Ігорівна

Телефон: +380661915866


Турагенція: Туристична агенція "Феєрверк Мрій"

Гід по туру: Шендрик Анна Петрівна

Телефон: +30951432041

Вебсайт: https://www.fejerverk-mrij.in.ua/


Турагенція: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК «БІЛЬСЬК»

Телефон: (05350) 2-22-04, (099) 057-52-74 (директор)

Вебсайт: https://bilsk.com.ua/