×

Віртуальні тури

Віртуальні тури

Loading...


Оточуючі звуки
Аудіо інформація про тур

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського

Відділ природи

Експозиція знайомить з історією дослідження природи краю, природними умовами та природними ресурсами області, проблемами охорони навколишнього середовища. Побудована у 1993 році. Доповнена у 2018 році.

Зал № 1. Географія. Геологія

Експозиція знайомить з географічним положенням Полтавської області, демографічною інфор-мацією; особливостями геологічної будови та корисними копалинами. В експозиції представлена геохронологічна таблиця, стратиграфічна колонка, зразки гірських порід і мінералів, корисних копалин, палеонтологічні рештки. Центральним експонатом залу є скелет мамонта, зібраний із кісток, знайдених на території історичної Полтавщини.

Зал № 2. Рельєф. Клімат, фенологія

Експозиція знайомить з характером рельєфу Полтавської області, кліматичними умовами, фено-логічними змінами, що відбуваються в природі.

Представлені карти, фотовідбитки, що ілюструють основні геоморфологічні елементи та методи боротьби з ерозією ґрунтів, геодезичні прилади. Кліматичні умови краю характеризують діаграми, календар природи, прилади для прогнозування погоди; опудала тварин, колекції комах, гербарій, муляжі овочів, фруктів, грибів.

Зал № 3. Грунти. Водні ресурси

Експозиція знайомить з історією дослідження ґрунтів Полтавщини, їх основними типами, а також з водними ресурсами області. Представлено моноліти грунтів, материнських порід, карти, світлини. Унікальними є матеріали Докучаєвської експедиції: зразки грунтів, наукові звіти, польовий щоденник експедиції, меморіальні речі Докучаєва. Окрасою залу є діорами відомого художника-монументаліста Дешалита. В залі демонструється слайдфільм «Академік  Вернадський».

Зал № 4. Рослинний і тваринний світ

Експозиція знайомить з рослинним і тваринним світом області за біоценозами: листяні і соснові ліси, водно-болотні угіддя, суходольні та заплавні луки. Представлені cпили дерев, стовбури основних їх видів, гербарій, колекції лишайників і мохів, муляжі грибів; опудала та вологі препарати тварин, колекція яєць і гнізда птахів; схема харчових зв’язків у лісовому біоценозі. Діорама презентує ділянку заповідного Малоперещепинського болота.

Зал № 5. Рослинництво і тваринництво. Охорона природи

Експозиція знайомить з діяльністю наукових сільськогосподарських установ, сортами культурних рослин, породами свійських тварин, районованих в області; екологічними проблемами краю. Представлено: муляжі плодів, зразки насіння, снопи зернових культур, опудала тварин, наукові праці; унікальними експонатами є тушки птахів з колекції відомого українського зоолога і музейника Гавриленка та колекція метеликів. Експозиція завершується діорамою «Жнива».

Науково-дослідний експозиційний відділ виставкової роботи

Напрямки діяльності: науково-дослідна робота, виставкова, екскурсійна. Відділ засновано 1993 року, як «Відділ виставок»; з 2019 року перейменовано на науково-дослідний експозиційний відділ виставкової роботи. До складу відділу входять: «Скарбниця унікальних експонатів» Експозиція «Скарбниця унікальних предметів» репрезентує своєрідний зріз музейного зібрання старожитностей, історичних реліквій та найбільш унікальних речей. Тематично вона поділяється на дві зали: археологічні знахідки зі збірки музею, східні старожитності ХVIII ст. та Пам'ятки мистецтва та реліквії  XVII — поч. ХХ століття.

Постійно діюча виставка «Сторінки історії музею»

Експозиція «Сторінки історії музею» знайомить з 120-річною історією  одного з найбільших і найстаріших осередків музейної справи на Україні. Експонати розповідають про життя та діяльність людей, причетних до музею — його фундаторів, творців експозиції; архітекторів, художників, що створили унікальну споруду музею; реставраторів, будівельників, наукових працівників.

Виставкова зала (загальна площа 200 квадратних метрів).

Полтавський краєзнавчий музей має сучасну виставкову залу, в якій проводяться виставки, презентації, конференції, засідання об'єднання «Творча майстерня». Науково-дослідний експозиційний відділ виставкової роботи працює в тісному зв'язку з художниками Полтавської обласної Національної спілки художників України та народними майстрами Полтавської обласної організації Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Відділ новітньої історії

Зал № 17: «Полтавщина в роки Української революції 1917-1921 років»

Експозиція присвячена історії Полтави і Полтавщини у період Української революції. Зокрема, представлені портрети та документи учасників цих подій, зразки зброї, військової амуніції та предметів побуту. Особливу увагу привертають матеріали присвячені нашому видатному полтавцю Симону Васильовичу Петлюрі. Є оригінальна тачанка з встановленим на неї кулеметом системи «Максим».

Зал № 18: «Розстріляне українське відродження»

Українська революція дала поштовх до розвитку усіх творчих сил українського народу. Матеріали експозиції розповідають про видатних полтавців Щепотьєва, братів Зерових, письменника Барку, композитора Верховинця та багатьох інших, чия натхнена праця була жорстоко перервана репресіями радянської влади.

Зал № 19: «Полтавщина у 1920-1930-х роках»

У залі розгорнута розповідь про події другого і третього десятиліть ХХ століття на Полтавщині: адміністративні реформи, розвиток промисловості, економіки, освіти і культури. Всі зміни в суспільстві показані на тлі розгортання політики репресій радянської влади, особливим місцем експозиції є матеріали про колективізацію та події Голодомору 1932-1933 років.

Зал № 20: «Полтавщина у роки Другої Світової війни»

Події цього періоду на Полтавщині та участь полтавців у Другій Світовій війні висвітлені за допомогою великої кількості фотографій, документів, особистих речей. Особливу увагу викликають зразки озброєння та амуніції періоду війни та трактор ХТЗ.

Зал № 21 (виставковий)

Розгорнуто експозицію виставки «Світло його зорі», присвяченої 100-річчю з дня народження видатного українського письменника, класика української літератури, нашого земляка Олеся Терентійовича Гончара.

Зал № 15 а (виставковий)

Розгорнуто експозицію виставки «Моя біль, Афганістан…», присвячену участі полтавців у подіях радянсько-афганської війни 1979-1989 років.

Зал № 16 (виставковий)

Розгорнуто експозицію постійно діючої виставки «Полтавщина за роки незалежності», яка розповідає про життя полтавців за період незалежності України, їх внесок у розбудову української державності. Особлива увага приділена участі полтавців у Революції Гідності, обороні незалежності та територіальної цінності на сході.

Зал № 16 а: «Участь полтавців у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС»

Матеріали експозиції розповідають про героїзм і мужність полтавців у ліквідації наслідків найбільшої техногенної катастрофи світу ХХ століття. До уваги відвідувачів пропонуються фотографії, документи, особисті речі учасників цих подій.

 Відділ археології

Сучасна археологічна експозиція музею, висвітлює всі періоди розвитку найдавнішої історії Полтавського краю. Вона складається з двох основних розділів: найдавніша історія краю — від палеоліту до раннього середньовіччя та Полтавщина за часів ранніх слов'ян та давньоруського часу. В археологічній експозиції представлено близько 3000 експонатів.

Зал № 6

 Це первісна доба та ранній залізний вік. В експозиції представлені – знаряддя праці, предмети побуту, ремесла та рибальства, посуд, прикраси, культові предмети, зброя, предмети кінської збруї тощо. Серед них є і унікальні експонати: гостроконечник епохи середнього палеоліту, Федорівська антропоморфна стела епохи енеоліту, Кабаківський скарб бронзових виробів, ливарні форми епохи бронзи, культовий бронзовий казан із Більського городища скіфського часу, салтівські великі сіролощені глеки вишуканої форми та декору канцирського типу, та інші артефакти.

Зал № 7

Це історія Полтавщини часу утворення давньоруської держави VIII – IX століття та період Києво-Руської держави від IX до XIII століття. В експозиції представлені матеріали які характеризують рівень господарства населення Полтавщини давньоруського періоду на прикладі археологічних артефактів із досліджень городищ, селищ та могильників.  Унікальними тут є: бронзовий енколпіон, вістря із рогу косулі, давньоруський хрестик з перегородчатою емаллю із поховання, глиняна іконка із зображенням святого Хоми, візантійські монети, арабські дирхеми, шолом та частина кольчуги, меч з клеймом-написом майстра, бронзові шийні гривни, фрагменти мозаїки і фресок та інші артефакти.

Зал № 8

Русь і кочівники X–XIII століття. Представлені матеріали з археологічних пам’яток давньоруської доби Посулля і Поворскля. Це натуральні експонати: предмети озброєння і кінської збруї, прикраси, одежна фурнітура, предмети побуту з досліджень минулих і сучасних років з городищ-фортець Посульської оборонної лінії, яка в кінці X–XI столітті позначала межу Києво-Руської держави, за якою розкинулося «Дике поле». Значна частина експозиції присвячена літописній Лтаві IX–XIV століття – городищу на території сучасної Полтави – одному із південних форпостів Переяславського князівства та Глинському роменсько-давньоруському археологічному комплексу – пам’ятки національного значення. Печенізькі та половецькі старожитності представлені поховальними комплексами та окремими знахідками.

Відділ етнографії Етнографічна експозиція. Народний побут. Народне мистецтво.

Зал №1. Різьба і розпис на дереві.

Експозиція залу присвячена особливостям деревообробки ХІХ - першої четверті ХХ ст. Надає для огляду зразки рельєфної, круглої, контурної та геометричної різьби. Знайомить з основними мотивами композиції, які складає «сонце-квітка» та «дерево життя». Також звертається увага на народний живопис, орнаментальну основу розписів якого становлять узагальнені образи рослин, тварин, людей, довкілля.

Зал №2. Гончарство і метал.

Експозиція залу розповідає про гончарне виробництво Полтавщини з часів неоліту по сьогодні. Знайомить з географічним розповсюдженням промислу, з багатством і різноманітністю художніх форм мікрорегіонів. У гончарній збірці представлено простий, окурений, полив’яний, мальований посуд, декоративно-вжиткові речі, кахлі, мала пластика. Також частина залу репрезентує способи обробки металів відомі в регіоні, такі як ливарництво, золотарство, конвісарство та найважливіше - ковальство.

Зал №3.Ткацтво, вишивка, вибійка.

Зал має на меті ознайомити відвідувачів з ткацтвом регіону, основними його центрами. Висвітлює функціональні, обрядові, орнаментальні особливості тканих виробів, їхнє різноманіття – килими, рядна, полотно, плахти, крайки. Також у залі широко представлені види декорування тканин – різноманітні види вишивки, що були поширені на Полтавщині, вирізування, виколювання, мережка, вибійка.

Зал №4. Виставка. Кераміка ХХ століття.

Представлені творчі роботи знаних майстрів: Василя Омеляненка, Олександри Селюченко, Михайла Китриша, Івана Віцька.

Зал №5. Писанкарство.У залі можна ознайомитись з колекцією автентичних писанок кінця ХІХ – початку ХХ століття та роботами сучасних майстрів.

Дізнатись історію виникнення, особливості технік декорування писанок, а також значення найпоширеніших символів.

Зал №7 – 8. Художнє плетіння з рослинних матеріалів, вироби з кістки та рогу, архітектурно-художні особливості традиційного будівництва.

Експозиція залу розповідає про розвиток плетіння з рослинних матеріалів та художньої обробки кістки у регіоні, називає основні регіони розповсюдження кустарних промислів. Також розкрито характер і складові народного будівництва Полтавщини, показаний його взаємозв’язок з соціально-політичними, промисловими, ландшафтними, кліматичними особливостей краю.

Зал №10. Народне мистецтво ХХ століття.

Експонуються решетилівські ткані скатерті, рушники, покривала, портьєри, декоративні наволоки та настінні килими виконані з використанням традиційних технік, орнаментів кольорової гами. Зміни у геральдиці, символіці, розмірі, орнаментуванні рушників у ХХ столітті.

Зал 11. Виставка. Весна. Писанка. Великдень.

Представлені писанки та живописні полотна мистців Полтавщини з музейної колекції.

Відділ історії пізнього середньовіччя та нової історії. 

 

 +380532 56 24 67                                                                                                                           

 м. Полтава, вул. Конституції, 2

pkm.poltava