×

Віртуальні тури

Віртуальні тури

Loading...


Оточуючі звуки
Аудіо інформація про тур

Українська медична стоматологічна академія 

 

Українська медична стоматологічна академія - провідний державний заклад вищої освіти з підготовки лікарів, зокрема лікарів-стоматологів. Академія розпочала свою діяльність у 1921 році з одонтологічного факультету Харківської медичної академії.

В Академії функціонує 55 кафедр. Згідно з наказом МОЗ України від 23.08.2011 р. № 532 – 11 кафедрам Академії надано статус опорних. Клінічна підготовка студентів, інтернів і слухачів навчально-наукового інституту післядипломної освіти ведеться на 39 клінічних кафедрах, які розміщені на лікувальних базах Полтавської області, також організовано Навчально-науково-лікувальний "Стоматологічний центр", де провідними фахівцями Академії надається багатопрофільна консультативна та лікувальна стоматологічна допомога населенню міста й області. Підготовка спеціалістів ведеться із застосуванням сучасних новітніх технологій у сфері науки та освіти. В академії діють аспірантура та докторантура. Сформувалися і діють 6 наукових шкіл: біолoгічнoї хімії; патoлoгічнoї анaтoмії; хіpуpгічнoї стoматoлoгії; ортопeдичної стоматолoгії; клінічнoї тa екcпeримeнтальної фаpмакoлoгії; імунно-генетичниx меxанізмів рoзвитку соматичниx заxворювань.

Міжнародне співробітництво – один із провідних напрямів діяльності Академії, спрямований на створення умов для співпраці із закордонними закладами вищої освіти. З метою сприяння академічній мобільності учасників навчального процесу встановлено партнерські зв’язки в межах програми «Еразмус» між Українською медичною стоматологічною академією і медичними університетами-учасниками проекту MEDEA з метою обміну студентами і науково-педагогічними кадрами. Підписані угоди про співробітництво з освітніми установами Австрії, Білорусії, Вірменії, Великої Британії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Молдови, Польщі, Таджикистану.

У 2018 р. Українська медична стоматологічна академія приєдналася до Великої Хартії Університетів (Magna Charta Universitatum).